AVG bij Medisch Pedicure Praktijk Francien Bijlenga

De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt.

Welke gegevens noteer ik van cliënten:
– NAW gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– BSN nummer en verzekeringsgegevens als dit voor facturering noodzakelijk is
– voetklachten en uit te voeren behandeling
– Voor behandeling relevante medische gegevens zoals allergie, diabetes en gebruik van bloedverdunners etc.

Van wie ontvang ik deze gegevens:
– rechtstreeks van cliënt
– van gecontracteerde podotherapeut

Hoe ontvang ik de gegevens:
– mondeling of schriftelijk van de cliënt bij het eerste consult
– via software DM Provoetzorg van de podotherapeut

Hoe sla ik gegevens op:
– Cliëntgegevens worden opgeslagen in Podofile welke geïnstalleerd is op de PC in de pedicurepraktijk.
Dagelijks wordt er een backup gemaakt. Podofile is beveiligd met een wachtwoord. De backup wordt opgeslagen op een andere lokale computer.
– gegevens ontvangen van een podotherapeut worden opgeslagen in Provoetzorg

Calamiteiten Risico op gegevensverlies is tweeledig mogelijk:
– diefstal PC
– hacken van computer
Bescherming
– pc staat in pand met camerabewaking.
– door middel van een sterk wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd
– online systemen (podotherapeut) zijn professioneel beveiligd middels continue verbeterde beveiligingssystemen en updates

Werkwijze:
Afspraken kunnen zowel telefonisch als per mail door cliënten en mijzelf indien noodzakelijk gewijzigd worden.
Verwijsbrieven voor podotherapeuten geef ik bij voorkeur mee aan de cliënt.
Verslagen en verwijzingen van podotherapeuten ontvang ik via Provoetzorg, het beveiligde programma van de podotherapeuten.
Declaraties voor de contractering van de podotherapeuten verstuur ik via het beveiligde programma van de podotherapeuten Provoetzorg.

Mijn website maakt gebruik van “Cookies”.
Voor analyse doeleinden wordt geanonimiseerde informatie verzameld. Deze informatie wordt voor maximaal 1 maand bewaard bij Clicky Daarnaast wordt voor het tonen van een plattegrond gebruik gemaakt van google cookies. Deze laatste dient u te accepteren om de plattegrond te kunnen zien.
Vanuit mijn website zijn links naar websites van derden aanwezig. Uiteraard heb ik geen invloed op de AVG van deze websites.

U heeft altijd de mogelijkheid om bij mij een kopie van uw dossier op te vragen.

Toestemmingsformulier informatie verzameling